YMER SC AC AB – Offentliggör Navkurser för 31-Mars-2021

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 31-Mars-2021:
 

SE0014583795            12 172,92
SE0015222625                                       10 497,39
SE0015195987                                       10 502,54
SE0015222633                                       10 483,40

Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987,SE0015222633 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.


Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-16 16:31 CET.