YMER SC AC AB – Offentliggör Navkurser för 30-Juni-2021

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 30-Juni-2021:

SE0014583795            12 741,92
SE0015222625                                       10 969,61
SE0015195987                                       10 981,26
SE0015222633                                       10 944,85

Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987,SE0015222633 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.


Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-14 15:41 CET.