YMER SC AC AB – Information angående notering av serier

Ymer SC AC AB har den 22 Nov 2021 noterat vinstandelslån på NGM i Stockholm i följande klasser:

Klass ISIN Belopp
Ymer SC AC 1.2 SE0015222625 1 000 000
Ymer SC AC 1.3 SE0015195987 32 450 000
Ymer SC AC 1.4 SE0016798185 3 510 000

Mer information om respektive klass finnes på Ymer Alternative Credit - Ymer SC - Structured Credit


Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-22 09:23 CET.