Ymer SC AC AB Offentliggör Årsredovisning för perioden 2019-10-15 till 2020-12-31

Ymer SC AC AB Offentliggör Årsredovisning för perioden 2019-10-15 till 2020-12-31. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://ymersc.com/ymer-alternative-credit/


Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-30 12:56 CET.