Ymer SC AC AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 2021-01-01 till 2021-06-30

Ymer SC AC AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 2021-01-01 till 2021-06-30. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida https://ymersc.com/ymer-alternative-credit/


Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-31 17:22 CET.