Businessmen sitting around a conference table looking at a screen

Press

Latest News

Latest news from and about Ymer

Press

Latest News

Ymer SC AC AB - Offentliggör navkurser för 31-Dec-2022

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 31-Dec-2022: SE0014583795           12 145,57   SE0015222625           10 431,53   SE0015195987           10 397,57   SE0015222633           10 450,94   SE0016798185            8 915,31  Ymer SC AC AB (publ) har emitterat vinstandelslån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987, SE0015222633, SE0016798185 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.…

Read more

Ymer SC AC AB - Offentliggör navkurser för 30-Sep-2022

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 30-Sep-2022: SE0014583795           12 124,52 SE0015222625           10 410,99 SE0015195987           10 371,86 SE0015222633           10 443,56 SE0016798185             8 914,65 Ymer SC AC AB (publ) har emitterat vinstandelslån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987,SE0015222633, SE0016798185 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Denna information är sådan som…

Read more

Ymer SC AC AB offentliggör delårsrapport för perioden 2022-01-01 - 2022-06-30

Ymer SC AC AB offentliggör delårsrapport för perioden 2022-01-01 - 2022-06-30  Informationen är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-31 09:14 CET.

Read more

YMER SC AC AB - Offentliggör navkurser för 30-Juni-2022

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 30-Juni-2022: SE0014583795   12 643,53 SE0015222625   10 901,49 SE0015195987   10 865,40 SE0015222633   10 967,61 SE0016798185   9 390,61 Ymer SC AC AB (publ) har emitterat vinstandelslån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987,SE0015222633, SE0016798185 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Denna information är sådan som…

Read more

Ymer SC AC AB Offentliggör Årsredovisning för perioden 2021-01-31 till 2021-12-31

Ymer SC AC AB Offentliggör Årsredovisning för perioden 2021-01-31 till 2021-12-31. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://ymersc.com/ymer-alternative-credit/ Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-29 11:00 CET.

Read more