Businessmen sitting around a conference table looking at a screen

Press

Latest News

Latest news from and about Ymer

Press

Latest News

Ymer SC AC AB offentliggör delårsrapport för perioden 2023-01-01 - 2023-06-30

Ymer SC AC AB offentliggör delårsrapport för perioden 2023-01-01 - 2023-06-30  Informationen är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-31 15:36 CET.

Read more

Ymer SC AC AB - Offentliggör navkurser för 30-Jun-2023

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 30-Jun-2023: SE0014583795           13 539,30   SE0015222625           11 768,99   SE0015195987           11 772,66   SE0015222633           11 697,21   SE0016798185           10 155,63  Ymer SC AC AB (publ) har emitterat vinstandelslån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987, SE0015222633 och SE0016798185 som är noterade på Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Denna information är sådan som…

Read more

Ymer SC AC AB Offentliggör årsredovisning för perioden 2022-01-01 till 2022-12-31

Ymer SC AC AB offentliggör årsredovisning för perioden 2022-01-01 till 2022-12-31. Årsredovisningen finns bifogad i detta pressmeddelande. Informationen är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-28 10:11 CET.

Read more

Ymer SC AC AB - Offentliggör navkurser för 31-Mar-2023

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 31-Mar-2023: SE0014583795           13 256,20   SE0015222625           11 509,13   SE0015195987           11 495,41   SE0015222633           11 499,61   SE0016798185            9 915,95    Ymer SC AC AB (publ) har emitterat vinstandelslån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987, SE0015222633, SE0016798185 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i…

Read more

Ymer SC AC AB (Publ) – Publicerar Bokslutskommuniké för perioden 2022-01-01 — 2022-12-31

Ymer SC AC AB (Publ) – Publicerar Bokslutskommuniké för perioden 2022-01-01 — 2022-12-31 

Read more