Businessmen sitting around a conference table looking at a screen

News

Latest news from and about Ymer

Press

Ymer SC AC AB (Publ) – Publicerar Bokslutskommuniké för perioden 2021-01-01 — 2021-12-31

Ymer SC AC AB (Publ) – Publicerar Bokslutskommuniké för perioden 2021-01-01 — 2021-12-31  Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-31 15:39 CET.

Read more

Ymer SC AC AB - Information angående notering av serie

Ymer SC AC AB har den 7 Feb 2022 noterat vinstandelslån på NGM i Stockholm i följande klass: Klass ISIN Belopp Ymer SC AC 1.2 SE0015222625 150 000 Mer information om respektive klass finnes på Ymer Alternative Credit - Ymer SC - Structured Credit (https://ymersc.com/ymer-alternative-credit/) Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s…

Read more

YMER SC AC AB – Information angående utökning av redan noterad serie

Ymer SC AC AB har den 28-Jan-2021 beslutat om att utöka redan befintlig serie via emission av vinstandelslån i följande klass: Klass ISIN Utökat Belopp Nytt Totalbelopp Ymer SC AC 1.2 SE0015222625  150 000 5 880 000 Mer information om respektive klass finnes på Ymer Alternative Credit - Ymer SC - Structured Credit (https://ymersc.com/ymer-alternative-credit/) Denna information är sådan som YMER…

Read more

Ymer SC AC AB - Offentliggör navkurser för 31-December-2021

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 31-December-2021: SE0014583795 13 434,70 SE0015222625 11 549,32 SE0015195987 11 583,23 SE0015222633 11 495,39 SE0016798185 10 129,32 Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987,SE0015222633, SE0016798185 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt…

Read more

YMER SC AC AB – Information angående notering av serier

Ymer SC AC AB har den 30 Dec 2021 noterat vinstandelslån på NGM i Stockholm i följande klasser: Klass ISIN Belopp Ymer SC AC 1.2 SE0015222625 1 000 000 Ymer SC AC 1.3 SE0015195987 8 630 000 Mer information om respektive klass finnes på Ymer Alternative Credit - Ymer SC - Structured Credit (https://ymersc.com/ymer-alternative-credit/) Denna information är sådan som…

Read more