Businessmen sitting around a conference table looking at a screen

Press

Latest News

Latest news from and about Ymer

Press

Latest News

Ymer SC AC AB - Information angående utökning av redan noterade serier

Ymer SC AC AB har den 09-Apr-2021 beslutat om att utöka redan befintliga serier via emission av vinstandelslån i följande klasser: Klass              ISIN Utökat Belopp Nytt Totalbelopp Ymer SC AC 1.2 SE0015222625 20 000 2 230 000 Ymer SC AC 1.3   SE0015195987 100 000 18 190 000 Mer information om respektive klass finnes på Ymer Alternative Credit -…

Read more

Ymer SC AC AB (Publ) - Publicerar Bokslutskommuniké för perioden 2019-10-15 -- 2020-12-31

Ymer SC AC AB (Publ) - Publicerar Bokslutskommuniké för perioden 2019-10-15 -- 2020-12-31 Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-15 16:08 CET.

Read more

YMER SC AC AB – Offentliggör NAV-Kurser för 29-Januari-2021

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 29-Januari-2021: SE0014583795            11 806,51 SE0015222625                                       10 191,78 SE0015195987                                       10 194,47 SE0015222633                                       10 184,83 Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987,SE0015222633 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Denna information är sådan som YMER SC AC…

Read more

YMER SC AC AB - Information angående utökning av redan noterade serier

Information angående utökning av redan noterade serier

Read more

YMER SC AC AB – Offentliggör NAV-Kurser för 31-December-2020

YMER SC AC AB – Offentliggör NAV-Kurser för 31-December-2020

Read more