Businessmen sitting around a conference table looking at a screen

Press

Latest News

Latest news from and about Ymer

Press

Latest News

Ymer SC AC AB - Information angående notering av nya vinstandelslån samt utökning av redan noterad serie

Information angående notering av nya vinstandelslån samt utökning av redan noterad serie Ymer SC AC AB har den 18:e December noterat tre nya klasser av vinstandelslån enligt följande: Klass                                            ISIN                                              Belopp Ymer SC AC 1.2                          SE0015222625                            EUR 2 160 000 Ymer SC AC 1.3                          SE0015195987                            EUR 10 420 000 Ymer SC AC 2.1                          SE0015222633                           …

Read more

Ymer SC AC AB – Offentligör NAV-kurs 11 575,86 för 30-November-2020

Fondens NAV-kurs är satt till 11 575,86 per den 30-November-2020. Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795) som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom…

Read more

Ymer SC AC AB – Nyteckningar per den 30:e november 2020

Ymer SC AC AB (publ) har sedan tidigare emitterat vinstandelslån noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Per den 30:e november 2020 har Ymer SC AC AB accepterat nya investerare som tecknat sig till ett belopp motsvarande €14 280 000 vilket motsvarar 1 428 vinstandelslån. Ymer SC AC AB avser att…

Read more

Ymer SC AC AB – Offentligör NAV-kurs 10 812,76 för 30-September-2020

Ymer SC AC AB (publ) – Offentligör NAV-kurs 10 812,76 för 30-September-2020

Read more