Ymer SC AC AB - Offentliggör navkurser för 30-Sep-2022

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 30-Sep-2022:

SE0014583795           12 124,52
SE0015222625           10 410,99
SE0015195987           10 371,86
SE0015222633           10 443,56
SE0016798185             8 914,65

Ymer SC AC AB (publ) har emitterat vinstandelslån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987,SE0015222633, SE0016798185 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.


Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-14 13:22 CET.