Ymer SC AC AB - Information angående utökning av redan noterade serier

Ymer SC AC AB har den 09-Apr-2021 beslutat om att utöka redan befintliga serier via emission av vinstandelslån i följande klasser:

Klass              ISIN Utökat Belopp Nytt Totalbelopp
Ymer SC AC 1.2 SE0015222625 20 000 2 230 000
Ymer SC AC 1.3   SE0015195987 100 000 18 190 000

Mer information om respektive klass finnes på Ymer Alternative Credit - Ymer SC - Structured CreditEmissionen på NGM i Stockholm kommer att ske 13-Apr-2021. 


Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-12 09:04 CET.