Ymer SC AC AB - Information angående notering av nya vinstandelslån samt utökning av redan noterad serie

Information angående notering av nya vinstandelslån samt utökning av redan noterad serie

Ymer SC AC AB har den 18:e December noterat tre nya klasser av vinstandelslån enligt följande:

Klass                                            ISIN                                              Belopp

Ymer SC AC 1.2                          SE0015222625                            EUR 2 160 000

Ymer SC AC 1.3                          SE0015195987                            EUR 10 420 000

Ymer SC AC 2.1                          SE0015222633                            EUR 1 700 000

Ymer SC AC AB har även emitterat ytterligare vinstandelslån av den redan noterade klassen med ISIN SE0014583795 om totalt EUR 2 900 000 varefter total volym i denna klass uppgår till EUR 9 500 000. Mer information om respektive klass finnes på Ymer Alternative Credit - Ymer SC - Structured Credit


Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-18 09:51 CET.