YMER SC AC AB - Information angående utökning av redan noterade serier

Ymer SC AC AB har den 08-Feb-2021 beslutat om att utöka redan befintliga serier via emission av vinstandelslån i följande klasser:

Klass              ISIN Utökat Belopp Nytt Totalbelopp
Ymer SC AC 1.2 SE0015222625 50 000 2 210 000
Ymer SC AC 1.3   SE0015195987 7 670 000 18 090 000
Ymer SC AC 2.1     SE0015222633 20 000 1 720 000

Emissionen på NGM i Stockholm kommer att ske snarast möjligt. 

Mer information om respektive klass finnes på Ymer Alternative Credit - Ymer SC - Structured Credit


Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-09 13:50 CET.