Ymer SC AC AB – Offentligör NAV-kurs 10 812,76 för 30-September-2020

Stockholm 14 Oktober 2020 – Ymer SC AC AB (publ)

Fondens NAV-kurs är satt till 10 812,76 per den 30-Septemeber-2020.

Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån som är noteradeMiscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.


Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-14 14:08 CET.