Press

Latest News

Ymer SC AC AB – Offentligör NAV-kurs 11 575,86 för 30-November-2020

Fondens NAV-kurs är satt till 11 575,86 per den 30-November-2020. Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795) som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom…

Read more

Ymer SC AC AB – Nyteckningar per den 30:e november 2020

Ymer SC AC AB (publ) har sedan tidigare emitterat vinstandelslån noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Per den 30:e november 2020 har Ymer SC AC AB accepterat nya investerare som tecknat sig till ett belopp motsvarande €14 280 000 vilket motsvarar 1 428 vinstandelslån. Ymer SC AC AB avser att…

Read more

Ymer SC AC AB – Offentligör NAV-kurs 10 812,76 för 30-September-2020

Ymer SC AC AB (publ) – Offentligör NAV-kurs 10 812,76 för 30-September-2020

Read more

Website by Dreamify