Ymer SC AC AB (Publ) - Publicerar Bokslutskommuniké för perioden 2019-10-15 -- 2020-12-31

Ymer SC AC AB (Publ) - Publicerar Bokslutskommuniké för perioden 2019-10-15 -- 2020-12-31


Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-15 16:08 CET.