Ymer SC AC AB – Offentligör NAV-kurs 11 575,86 för 30-November-2020

Fondens NAV-kurs är satt till 11 575,86 per den 30-November-2020.

Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795) som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.


Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-14 16:34 CET.