Man looking at computer screen

Ymer Structured Credit

Ymer Structured Credit

Currently closed for new investors

Ymer Structured Credit Fund 1 launched in 2018 and is a closed-end fund and was the first fund launched by Ymer.

Man working with headphones at his desk

Management, Board, and Auditor

Management, Board, and Auditor

  • CEO: Stefan Engstrand
  • Chairman of the Board: Patrick de Muynck
  • Board Members: Hubert Warzynski & Anders Appell
  • Auditor: Nicklas Kullberg, PricewaterhouseCoopers AB

For information please contact Stefan Engstrand

stefan.engstrand@ymersc.com

Press

Latest news & Press releases

Ymer SC AC AB – Information angående utökning av redan noterade serier

Ymer SC AC AB har den 20-Dec-2021 beslutat om att utöka redan befintliga serier via emission av vinstandelslån i följande klasser: Klass ISIN Utökat Belopp Nytt Totalbelopp Ymer SC AC 1.2 SE0015222625 1 000 000 5 730 000 Ymer SC AC 1.3 SE0015195987 8 630 000 59 270 000 Mer information om respektive klass finnes på Ymer…

Read more

Ymer SC AC AB - Offentliggör navkurser för 30-November-2021

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 30-November-2021: SE0014583795 13 420,33 SE0015222625 11 531,43 SE0015195987 11 551,79 SE0015222633 11 487,64 SE0016798185 10 100,27 Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987,SE0015222633, SE0016798185 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Denna information är sådan som YMER SC AC är…

Read more

YMER SC AC AB – Information angående notering av serier

Ymer SC AC AB har den 22 Nov 2021 noterat vinstandelslån på NGM i Stockholm i följande klasser: Klass ISIN Belopp Ymer SC AC 1.2 SE0015222625 1 000 000 Ymer SC AC 1.3 SE0015195987 32 450 000 Ymer SC AC 1.4 SE0016798185 3 510 000 Mer information om respektive klass finnes på Ymer Alternative Credit -…

Read more

YMER SC AC AB – Information angående utökning av redan noterade serier och notering av ny serie

Ymer SC AC AB har den 02-Nov-2021 beslutat om att utöka redan befintliga serier via emission av vinstandelslån i följande klasser: Klass ISIN Utökat Belopp Nytt Totalbelopp Ymer SC AC 1.2 SE0015222625 1 000 000 4 730 000 Ymer SC AC 1.3 SE0015195987 32 450 000 50 640 000 Ymer SC AC AB har även beslutat…

Read more

YMER SC AC AB – Offentliggör navkurser för 30-September-2021

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 30-September-2021: SE0014583795            13 265,73 SE0015222625                                       11 404,21 SE0015195987                                       11 422,66 SE0015222633                                       11 367,59 Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987,SE0015222633 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Denna information är sådan som YMER SC AC är…

Read more

Ymer SC AC AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 2021-01-01 till 2021-06-30

Ymer SC AC AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 2021-01-01 till 2021-06-30. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida https://ymersc.com/ymer-alternative-credit/ Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-31 17:22 CET.

Read more

YMER SC AC AB – Offentliggör Navkurser för 30-Juni-2021

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 30-Juni-2021: SE0014583795            12 741,92 SE0015222625                                       10 969,61 SE0015195987                                       10 981,26 SE0015222633                                       10 944,85 Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987,SE0015222633 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Denna information är sådan som YMER SC AC är…

Read more

Ymer SC AC AB – Information angående utökning av redan noterade serier

Ymer SC AC AB har den 04-Maj-2021 beslutat om att utöka redan befintliga serier via emission av vinstandelslån i följande klasser:   Klass ISIN Utökat Belopp Nytt Totalbelopp Ymer SC AC 1.2 SE0015222625 1 500 000 3 730 000 Ymer SC AC 2.1 SE0015222633 500 000 2 220 000   Emissionen på NGM i Stockholm förväntas…

Read more

Ymer SC AC AB Offentliggör Årsredovisning för perioden 2019-10-15 till 2020-12-31

Ymer SC AC AB Offentliggör Årsredovisning för perioden 2019-10-15 till 2020-12-31. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://ymersc.com/ymer-alternative-credit/ Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-30 12:56 CET.

Read more

YMER SC AC AB – Offentliggör Navkurser för 31-Mars-2021

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 31-Mars-2021:   SE0014583795            12 172,92 SE0015222625                                       10 497,39 SE0015195987                                       10 502,54 SE0015222633                                       10 483,40 Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987,SE0015222633 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Denna information är sådan som YMER SC AC…

Read more