Man looking at computer screen

Ymer Structured Credit

Ymer Structured Credit

Currently closed for new investors

Ymer Structured Credit Fund 1 launched in 2018 and is a closed-end fund and was the first fund launched by Ymer.

Man working with headphones at his desk

Management, Board, and Auditor

Management, Board, and Auditor

  • CEO: Stefan Engstrand
  • Chairman of the Board: Patrick de Muynck
  • Board Members: Hubert Warzynski & Anders Appell
  • Auditor: Nicklas Kullberg, PricewaterhouseCoopers AB

For information please contact Stefan Engstrand

stefan.engstrand@ymersc.com

Press

Latest news & Press releases

Ymer SC AC AB - Information angående utökning av redan noterade serier

Ymer SC AC AB har den 09-Apr-2021 beslutat om att utöka redan befintliga serier via emission av vinstandelslån i följande klasser: Klass              ISIN Utökat Belopp Nytt Totalbelopp Ymer SC AC 1.2 SE0015222625 20 000 2 230 000 Ymer SC AC 1.3   SE0015195987 100 000 18 190 000 Mer information om respektive klass finnes på Ymer Alternative Credit -…

Read more

Ymer SC AC AB (Publ) - Publicerar Bokslutskommuniké för perioden 2019-10-15 -- 2020-12-31

Ymer SC AC AB (Publ) - Publicerar Bokslutskommuniké för perioden 2019-10-15 -- 2020-12-31 Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-15 16:08 CET.

Read more

YMER SC AC AB – Offentliggör NAV-Kurser för 29-Januari-2021

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 29-Januari-2021: SE0014583795            11 806,51 SE0015222625                                       10 191,78 SE0015195987                                       10 194,47 SE0015222633                                       10 184,83 Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987,SE0015222633 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Denna information är sådan som YMER SC AC…

Read more

YMER SC AC AB - Information angående utökning av redan noterade serier

Information angående utökning av redan noterade serier

Read more

YMER SC AC AB – Offentliggör NAV-Kurser för 31-December-2020

YMER SC AC AB – Offentliggör NAV-Kurser för 31-December-2020

Read more

Ymer SC AC AB - Information angående notering av nya vinstandelslån samt utökning av redan noterad serie

Information angående notering av nya vinstandelslån samt utökning av redan noterad serie Ymer SC AC AB har den 18:e December noterat tre nya klasser av vinstandelslån enligt följande: Klass                                            ISIN                                              Belopp Ymer SC AC 1.2                          SE0015222625                            EUR 2 160 000 Ymer SC AC 1.3                          SE0015195987                            EUR 10 420 000 Ymer SC AC 2.1                          SE0015222633                           …

Read more

Ymer SC AC AB – Offentligör NAV-kurs 11 575,86 för 30-November-2020

Fondens NAV-kurs är satt till 11 575,86 per den 30-November-2020. Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795) som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom…

Read more

Ymer SC AC AB – Nyteckningar per den 30:e november 2020

Ymer SC AC AB (publ) har sedan tidigare emitterat vinstandelslån noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Per den 30:e november 2020 har Ymer SC AC AB accepterat nya investerare som tecknat sig till ett belopp motsvarande €14 280 000 vilket motsvarar 1 428 vinstandelslån. Ymer SC AC AB avser att…

Read more

Ymer SC AC AB – Offentligör NAV-kurs 10 812,76 för 30-September-2020

Ymer SC AC AB (publ) – Offentligör NAV-kurs 10 812,76 för 30-September-2020

Read more